We hebben geluisterd naar de wensen van onze bezoekers en dat heeft geresulteerd in een mooi gevarieerd programma met 3 kennissessies. We starten de avond met een uitgebreide keynote over de toepasbaarheid van de blockchaintechnologie voor .NET Ontwikkelaars, gevolgd door de sessie Docker containers op Microsoft Service Fabric en de laatste sessie gaat over het opzetten van een Microservices architectuur.

16:30                Inloop

17:00 – 18:00   Sander Gerz

18:00 – 19:00   Eten

19:00 – 19:45   Erwin Staal

19:45 – 20:00   Pauze

20:00 – 20:45   Jan de Vries

20:45 – 21:45   Borrel