Mike James: Go Mobile with C#, Visual Studio, and Xamarin

Xamarin enables C# developers to become native iOS, Android, and Windows mobile app developers overnight. In this session, you will learn how to leverage your existing .NET and C# skills to create iOS and Android mobile apps in Visual Studio with Xamarin. We’ll also have a look at building cross-platform native UIs with one shared codebase. Xamarin.Forms allows you to build a native UI for three platforms with one shared C# codebase. Simply put, if you know C# then you already know how to build iOS, Android, and Windows Phone apps. Leverage the .NET Framework to build out your shared business logic including integration with web services and Azure Mobile Services and then build out your shared UI in C# or XAML. Xamarin.Forms also features a built-in two-way data binding, dependency service to help you implement platform-specific code, an advanced cross-platform animation system, support for custom controls, and lots of other powerful features to help you build the best apps possible in the least amount of time.

Mike James, Xamarin Evangelist, Technical Storyteller

Gerald Versluis: Xamarin Mobile DevOps: setting up an automated pipeline for your apps

In deze sessie, aansluitend op het boek ‘Xamarin Continuous Integration and Delivery’ van Gerald Versluis, gaan we kijken naar welke mogelijkheden er allemaal zijn voor het opzetten van een geautomatiseerde ontwikkelstraat voor je Xamarin apps. We zien hoe een continuous integration and continuous delivery pipeline eruitziet op basis van Visual Studio Team Services, Mobile Center en Xamarin Test Cloud, handmatig apps uitrollen behoort tot het verleden!

Signeersessie: Na deze sessie houdt Gerald een signeersessie van zijn boek ‘Xamarin Continuous Integration and Delivery’. Het boek is tegen een gereduceerd tarief van € 20,- te verkrijgen*.

*  Bij voorkeur contact afrekenen

Gerald Versluis, Xamarin Evangelist, Microsoft MVP, Xamarin Certified Mobile Developer